Aalsmeerderdijk 648
1435 BX Rijsenhout
T: 06 - 450 814 10
F: 0297-366343


mr. Anke de Wijn
kvk 33293643
Beschermingsbewind meerderjarigen
Juridisch advies / onderzoek


augustus 25

het misschien verhaal

Gepost onder admin
Opgeslagen onder de bureaus jeugdzorg, Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor het misschien verhaal

 
Bureau Jeugdzorg Drenthe 21 augustus 2009
 
“het misschien verhaal”
 
de gezinsvoogd ( een man en vrouw sterk)
Lieve 4 zusjes van 12-6 jaar…. misschien worden jullie wel uit huisgeplaatst…. we weten het nog niet zeker, maar we willen het jullie nu wel vertellen waarom  dat misschien gaat gebeuren. Het gaat nu wel goed met jullie, maar dat wil niet zeggen dat het met jullie goed gaat. Ik heb jullie voor het laatst in februari 2009 gezien, ik heb sindsdien niet meer gebeld….
Afgelopen maart is de vraag om jullie bij jullie moeder weg te halen door de kinderrechter afgewezen, we hebben het gewoon nog een keer gevraagd.  
Ik weet niet dat jullie alle 4 gewoon jullie vader zien, dat jullie met hem  op vakantie zijn geweest, dat het goed gaat op school en dat de school zo voor jullie gevochten heeft, en dat X naar het gymnasium gaat in wwww,
ik weet niet meer dat jullie zo veel van de hondjes en de poesjes en van het kleine stiertje Bambi houden,
ik weet niet meer dat jullie moeder samen met jullie Opa goed voor jullie zorgen en dat er zoveel vrienden zijn die van jullie houden.
Bureau Jeugdzorg vindt dat wij jullie moeten vertellen dat het misschien wel gaat gebeuren dat jullie bij vreemde mensen moeten gaan wonen, wij hebben het aan de rechter gevraagd om goed te vinden dat jullie bij vreemde mensen moeten gaan wonen. Woensdag a.s beslist de rechter er over, dan weten we of jullie misschien bij vreemde mensen moeten gaan wonen, wij wilden het jullie alvast maar vertellen waarom dat misschien gaat gebeuren.
 
” wat een vreselijk misschien-verhaal

Er is een vervolg

De reden waarom de gezinsvoogd ( man en vrouw sterk) de kinderen uit huis wilde plaatsen bleek op de rechtzitting. De vader vertelde de rechtbank  dat hij  hoe dan ook niet wil dat de kinderen bij de moeder kon blijven; de gezinsvoogd verwacht in de uitvoering van de OTS tegenwerking van de vader.

De rechter vond dat een uithuisplaatsing geen oplossing was voor de problemen van de gezinsvoogd en heeft het verzoek om een machtiging UHP afgewezen. Andere alternatieven moeten worden aangeboord.

een laatste vervolg op 1 na

In een uitspraak van het Hof Leeuwarden van 12 november 2009  wordt het de vader wat gemakkelijker gemaakt`. Zonder dat wordt afgewacht wat de uitslag is van de persoonlijkheidsonderzoeken van beide ouders en de uitslag van het onderzoek van het (psychiatrisch ) gezinstherapeutisch centrum waar de vader zich niet heeft willen melden, besluit het Gerechtshof dat 3 van de meisjes bij de vader de hoofdverblijfplaats krijgen. Het Hof is van mening dat, hoewel beide ouders over pedagogsiche eigenschappen beschikt, de emotionele hechting van de meisjes aan hun moeder geen toegevoegde waarde hebben aan hun opvoeding. Het Hof is van mening dat “affectie in een opvoeding ook niet alles is.” Het Hof is tevens van mening dat de vader in het belang is van de 4 meisjes om van elkaar gescheiden te worden; het oudste meisje van 12 jaar blijft bij de moeder wonen. Reeds eerder bleek dat de relatie van de vader met dit meisje te bedreigend was voor haar ontwikkeling,  ook de uitvoering van de onder toezichtstelling door 2 opvolgende Bureau Jeugdzorg’s heeft daar geen verandering in kunnen brengen.

Met ander woorden: er doet zich in kinder-psychologische Nederland een NOVUM voor; een ouder met pedagogische eigenschappen en de persoonlijke mogelijkheid om affectie te kunnen bieden aan 4 meisjes voegt niet toe aan het toekomstperspectief van  deze kinderen. De vader, bang voor de deskundigheid van de kinder- en jeugdpsychiatrie, komt er mee weg om zijn kinderen affectie te onthouden en hen van elkaar te scheiden.

Bureau Jeugdzorg gaat er vanuit dat het persoonlijkheidsonderzoek door moet gaan, de vader werkt niet echt mee. De forensisch psycholoog ktrijgt geen contact met de vader; de psychiater mocht s ávonds  thuis langskomen; de kinderen 7, 8 en 10 jaar lagen om 19.00 uur al op bed.

De moeder heeft om een cassatieadvies gevraagd.

Het einde

Even de goede afloop vertellen……. het is nu 26 augustus 2010.

De forensische onderzoeken van de ouders bevestigde het beeld dat er met de moeder niet erg veel mis is doch dat er bij de vader zorgen waren over enkele  persoonlijkheidsproblematische eigenschappen. Het belangrijkste  was dat de kinderen, die ook onderdeel waren van het forensisch onderzoek, werden onderzocht door een psycholoog die de taal van de kinderen verstond en deze ook durfde op te schrijven. De verblijfplaats bij de vader,het niet kunnen hechten aan de vader en diens partner, het missen van de moeder, was aanleiding voor de conclusie dat de kinderen blijvend in hun ontwikkeling werden bedreigd.

De vader kon het besluit nemen dat het in het belang van de kinderen was om ze terug naar de moeder te laten gaan. Bij de rechtbank hebben de ouders nu in onderling overleg opnieuw het verzoek ingediend voor de wijziging hoofdverblijfplaats van de kinderen bij de moeder.

Er is nog geen arrest van de Hoge Raad op het cassatieverzoek. Mocht deze interessante aandachtspunten opleveren voor wat de rechten van kinderen betreft dan worden deze met bronvermelding aangeleverd.

Uw reactie is gepost op dinsdag, augustus 25th, 2009 om 11:08 am en is opgeslagen onder de bureaus jeugdzorg, Uncategorized. Reacties hierop kunnen gevolgd worden via de RSS 2.0 feed. Pinging en/of een reactie achterlaten is momenteel niet mogelijk.

Reacties zijn gesloten.