Aalsmeerderdijk 648
1435 BX Rijsenhout
T: 06 - 450 814 10
F: 0297-366343


mr. Anke de Wijn
kvk 33293643
Beschermingsbewind meerderjarigen
Juridisch advies / onderzoek


KENNISMAKING

Na een lange loopbaan als verpleegkundige heb ik mij na mijn rechtenstudie vooral gericht op het recht van kinderen op een onbedreigde opvoeding. Deze betrokkenheid vloeit voort uit mijn ervaring als algemeen verpleegkundige, verpleegkundige in de psychiatrie, de verslavingszorg en de particuliere thuiszorg. Veel lichamelijke en geestelijk problematiek van personen ongeacht hun leeftijd, en de daaruit voortvloeiende psychosomatiek, is een (in) direct gevolg van jeugdervaringen.

De begeleiding van kinderen door ouders al dan niet in samenwerking met de instanties van jeugdzorg en jeugdbescherming, medische hulpverlening en justitie, bepaalt hun gevoel van persoonlijk welzijn. Hiervoor geldt geen onderscheid van leeftijd en/of de sociale klasse waarin een kind geboren wordt.

Het bestaan van het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind bekrachtigt dit feit. De kinderverdragen zijn de leidraad van mijn advies- en advocatenpraktijk, gericht op het creëren van voorwaarden voor het recht op veiligheid en een met affectie omgeven leefsituatie voor kinderen en hun ouders/opvoeders. Ten behoeve van de belangenbehartiging van kinderen, maar ook van de volwassen ouders, heb ik mij onder andere gespecialiseerd in de juridisering van het Posttraumatisch Stress Syndroom (PTSS).