Aalsmeerderdijk 648
1435 BX Rijsenhout
T: 06 - 450 814 10
F: 0297-366343


mr. Anke de Wijn
kvk 33293643
Beschermingsbewind meerderjarigen
Juridisch advies / onderzoek


mei 6

College voor de rechten van de mens, nog een jaar wachten!

Gepost onder admin
Opgeslagen onder de rechten van het kind | Reacties uitgeschakeld voor College voor de rechten van de mens, nog een jaar wachten!

27 april 2011
Het College voor de Rechten van de Mens gaat er dan eindelijk komen. Met grote meerderheid heeft de
Tweede Kamer op 19 april 2011 ingestemd met de oprichting van dit nieuwe mensenrechteninstituut.
Goed nieuws voor de mensen- en kinderrechtenorganisaties in Nederland, die er nu een medestander bij
hebben. Carla van Os van Defence for Children maakt deel uit van de klankbordgroep voor dit College.
Het wetsvoorstel gaat nu ter behandeling naar de Eerste Kamer. Uiterlijk begin 2012 hoopt het College
van start te gaan.

Taakstelling

Het College zal onafhankelijk onderzoeken doen, rapporten schrijven en adviezen uitbrengen over de
naleving en schendingen van mensen- en kinderrechten. In de Tweede Kamer is de wens uitgesproken,
dat het College het aanspreekpunt wordt voor alle mensenrechtenkwesties. Mensenrechteneducatie en
de vrijheid van meningsuiting worden door een aantal fracties als bijzondere aandachtspunten binnen de
werkzaamheden van het College gezien. In het wetsvoorstel is uitdrukkelijk een
onafhankelijkheidsgarantie van het College gewaarborgd. Het College zal eigen prioriteitenkeuzes
maken en daarnaast overleggen met mensenrechten- en kinderrechtenorganisaties, de Nationale
Ombudsman en de Kinderombudsman. Jaarlijks zal het College over de mensenrechtensituatie in
Nederland rapporteren. Binnen zestig dagen moet het Kabinet op deze rapportage reageren, waarop een
debat volgt tussen de Tweede Kamer en de regering.

Waakhond voor mensen- en kinderrechten

“Het College zal in de samenleving de rol van waakhond vervullen, met bijzondere aandacht voor de
naleving van mensenrechten in de dagelijkse praktijk. Dat kan door gericht onderzoek te verrichten en
niet enkel de papieren werkelijkheid in ogenschouw te nemen,” aldus Laurien Koster, voorzitter van de
Commissie Gelijke Behandeling. Defence for Children zal graag bijdragen aan de activiteiten van het
College en schendingen van kinderrechten onder de aandacht van het College brengen.

Procesbevoegdheid

Een groot aantal organisaties heeft gepleit voor het versterken van het College door deze de
mogelijkheid te bieden naar de rechter te stappen om mensenrechtenschendingen voor te leggen. Het is
jammer dat deze mogelijkheid niet uitdrukkelijk geregeld wordt voor kwetsbare groepen in de
samenleving, die niet altijd even gemakkelijk toegang tot de rechter hebben. Een instituut dat, zonder
eigen belang, praktijkvoorbeelden kan voorleggen aan de rechter zou daarmee schendingen van
mensenrechten aan de kaak kunnen stellen. Een eigen procesbevoegdheid fungeert bovenal als stok
achter de deur. Het huidige College Gelijke Behandeling (dat zal opgaan in het College voor de Rechten
van de Mens) heeft in de vijftien jaar van haar bestaan nooit gebruik hoeven maken van haar
PAGE 1
procesbevoegdheid. De vrees dat er een overvloed aan rechtszaken zou kunnen worden veroorzaakt
door een eigen procesbevoegdheid is daarmee ongegrond.

Defence for Children hoopt dat het College voor de Rechten van de Mens een belangrijke impuls zal
geven aan de opvolging van de aanbevelingen van mensenrechtencomités die toezien op de naleving
van verdragen, zoals het VN-Kinderrechtencomité.

PAGE 2

Uw reactie is gepost op vrijdag, mei 6th, 2011 om 11:15 am en is opgeslagen onder de rechten van het kind. Reacties hierop kunnen gevolgd worden via de RSS 2.0 feed. Pinging en/of een reactie achterlaten is momenteel niet mogelijk.

Reacties zijn gesloten.