Aalsmeerderdijk 648
1435 BX Rijsenhout
T: 06 - 450 814 10
F: 0297-366343


mr. DE WIJN
advocaat
Beschermingsbewind meerderjarigen
verder gespecialiseerd in: gezondheidsrecht
jeugd- en familierecht
Bestuursrecht


HOME

Sinds 16 augstus 2011 is de advies- coaching praktijk van Mr. Anke de Wijn overgegaan in het
advocatenkantoor mr. DE WIJN advocatuur.

Naast de algemene advocatenpraktijk richt de aangeboden rechtsbijstand zich specifiek op:

• personen en familie recht
• het jeugdbeschermingsrecht
• het gezondheidsrecht
• bestuursrecht


het KIND – HET RECHT op een onbedreigde OPVOEDING – SLACHTOFFER?

De (zorg) voor HET RECHT VAN HET KIND vraagt om een optimaal gebruik van de “”EIGEN KRACHT”” van de ouders / opvoeders en het kind zelf.

Het RECHT is vooral rechtvaardig indien er naar emoties als woede, wanhoop en verdriet geluisterd kan worden, immers het recht op een “kindeigen” opvoeding is meer dan de wet en de interpretaties van wetsartikelen.

Een “kindeigen” opvoeding is een fundamenteel mensenrecht, het recht van ieder (mensen-)kind.

Algemene voorwaarden